Deze site geeft ondersteuning aan de overheidsdiensten die instaan voor de behandeling van milieuklachten. Zij kunnen via deze site meldingen van milieuklachten invoeren in een centrale databank en de opvolging ervan gestructureerd aanpakken. Burgers kunnen vooralsnog milieuklachten niet online registreren via dit systeem. Zij kunnen voor meldingen terecht bij het centrale meldpunt voor milieuklachten van hun gemeente. In de meeste gemeenten is dit de milieudienst (binnen de kantooruren) of de lokale politie (buiten de kantooruren).

 

Dit is de productie-omgeving van MKROS 3.9.12
Gelieve via deze webstek uitsluitend werkelijke milieuklachten in te voeren aub.

 
Aanmelden op MKROS
 
Gebruikersnaam:
Wachtwoord: ok
 

Problemen bij het aanmelden? Klik hier.


Helpdesk MKROS:

telefonisch: 02 553 11 35
fax: 02 553 11 45
per mail: milieuklachten@vlaanderen.be

Adres:
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL

De gebruikershandleiding van MKROS en andere nuttige info kan u hier inkijken of downloaden.