Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad)

De Minaraad brengt zowel op eigen initatief als op vraag van de Vlaamse Regering of het Vlaams Parlement advies uit over leefmilieu en natuuronderwerpen. De Minaraad draagt tevens bij tot beleidvisievorming over het milieubeleid of over het milieubeleidsaspect van duurzame ontwikkeling en volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen en de beleidontwikkelingen voor milieu en voor de milieuaspecten van duurzame ontwikkeling.

Contact

Kliniekstraat 25 - 4de verdieping
1070 Brussel
Tel.: 02/558.01.30
Fax: 02/558.01.31
info@minaraad.be
Website van de Minaraad