Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (DepLNE)

Het Departement LNE is de coördinerende spil van de Vlaamse leefmilieuadministratie. Het staat in voor de voorbereiding en evaluatie van het Vlaamse leefmilieubeleid en de aansturing en opvolging van de uitvoering. Daarnaast is het ook bevoegd voor meer operationele zaken zoals milieuhandhaving, milieuvergunningen- en erkenningen, milieueffect- en veiligheidsrapportages, milieu- en natuureducatie en natuurtechnische milieubouw. Luchtverontreiniging, klimaatsverandering, erosie, milieuhinder, de impact van alle types van milieuverontreiniging op omgeving, mens en fauna zijn de belangrijkste problemen die worden opgevolgd. Verder is het Departement LNE bevoegd voor het doelgroepenbeleid en het internationaal milieubeleid.

Contact

Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
Tel.: 02/553 80 11
Fax: 02/553 80 05
info@lne.be
http://www.lne.be