Internationaal leefmilieu- en natuurbeleid

De uitdagingen op het vlak van leefmilieu waarvoor het Vlaams Milieubeleidsplan een beleidskader wil uittekenen, zijn meestal grensoverschrijdend en globaal van aard. De toestand van het milieu is afhankelijk van het Vlaamse beleid en van het beleid in de omliggende landen of regio's.  Het grensoverschrijdende of mondiale karakter van milieudruk en de geglobaliseerde economie maken het voor het Vlaamse milieubeleid cruciaal om internationaal een hoog beschermingsniveau na te streven en voor tal van thema's een internationale norm af te spreken.

Meer informatie over het Vlaamse internationaal milieubeleid vindt u op de website van het Departement LNE.