Sla navigatie over
imjv.milieuinfo.be
startpagina | contact | sitemap
  Helpdesk  
     
U bent hier: imjv.milieuinfo.be

Het IMJV: Integratie van alle informatieverplichtingen en aangiften voor de Vlaamse milieuadministratie

De Vlaamse Milieuoverheid integreert stapgewijs alle informatieverplichtingen van bedrijven met betrekking tot milieu in één 'Integraal Milieujaarverslag' (kortweg IMJV). Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vereenvoudiging van de verschillende administratieve verplichtingen die bedrijven hebben in het kader van een milieuvergunning, een afvalstoffenmelding, diverse heffingen of andere sectorale verplichtingen...
Om tevens de lasten van deze informatieverplichtingen en aangiften te verminderen maakt de overheid een online IMJV-loket om de informatie op een efficiënte wijze over te maken. Deze website geeft informatie over het IMJV en het digitale IMJV-loket.

knop-eid-token.pngknop-afval.png

Het loket is open vanaf 1 februari 2016


 

Nieuws - IMJV 2016


- Wetgeving IMJV 2013: In 2013 werd er een nieuw deel aan het IMJV toegevoegd (VD Grondstoffen Producenten), er werd verder werk geleverd om het gebruik van het online IMJV-loket verder te optimaliseren.


- XML bulk-upload
van gegevens:
Xml schema's , validatiehulpprogramma en de handleiding om u te begeleiden bij maken en valideren van correcte xml documenten. Extra duiding vindt u ook hier.

- Voor meer dan de helft van de geselecteerde bedrijven met een afvalstoffenmelding zullen de gegevens van de afvalinzamelaars reeds vooringevuld ter beschikking staan in het online IMJV-loket! U hoeft deze in dit geval enkel maar elektronisch te handtekenen en in te dienen. Alle informatie vindt u hier.

Toegang tot het Internetloket:

1) Toegang tot het loket met token of elektronische Identiteitskaart (eID) is mogelijk voor alle dossiers.

2) Toegang tot het online IMJV-loket enkel afvalstoffen-en/of grondstoffenmelding is mogelijk zonder token of eID voor bedrijven die enkel een afvalstoffenmelding voor producenten moeten indienen.  Deze kunnen in het loket inloggen met de gebruikersnaam en wachtwoord vermeld in de brief die ze in dit verband ontvangen hebben.

Het is heel belangrijk dat u voordat u het online IMJV-loket gebruikt, de toelichting en vooral de handleiding van het online IMJV-loket doorneemt. Deze handleiding komt vanaf eind januari 2015 online.

 

3) DIGITAAL INDIENEN IS VANAF 2013 VERPLICHT tenzij u via een erewoordverklaring per aangetekende zending gericht aan de verantwoordelijke ambtenaar voor het imjv met opgave van een gegronde reden een uitzondering vraagt en krijgt.

 


 

Wanneer moet een bedrijf het Integraal milieujaarverslag invullen ?


De IMJV-plichtige is zelf verantwoordelijk om na te gaan of hij plichtig is of niet. De basiswetgeving die de "plichtigheid" definieert is niet veranderd.

Hij moet de delen Afval en Grondstoffen invullen indien :

- Het is opgenomen in de OVAM-steekproef. Deze is jaarlijks vanaf 1 januari beschikbaar op de IMJV-website, http://imjv.milieuinfo.be/Delen%20van%20het%20IMJV/v-afvalstoffenmelding

- Het een PRTR-bedrijf betreft.

Indien een bedrijf in zijn milieuvergunning bij de vergunde rubrieken een J heeft staan en verder geen andere rapporteerplichen heeft, moet enkel het identificatiedeel van het IMJV ingevuld worden.


 

Internet Explorer:

Voor het IMJV zijn wij nog niet compatibel met Internet Explorer 10. In Internet Explorer kunt u wel de 'Compatibility View' aanzetten zodat de website zich gedraagt als in Internet Explorer 9. U kunt dit aanzetten door de tweede knop rechts van de URL aan te klikken.