Sla navigatie over
imjv.milieuinfo.be
  Helpteksten online IMJV-loket  
     

II_8

helptekst scherm 3. luchtemissiepunten (bronnen)

3. hoofd

Deze pagina geeft een overzicht van alle gedefinieerde luchtemissiepunten. Met emissiepunt worden zowel geleide bronnen (schoorsteen, uitlaatpijp...) als niet-geleide bronnen (installatie, apparaat, flenzen, gebouwen, tanks, fakkels...) bedoeld.

Een emissiepunt kan gekoppeld zijn aan één of meerdere activiteiten. De volgorde waarin de rijen worden getoond in de tabel is de volgorde waarin de emissiepunten werden aangemaakt. Indien aan een EMISSIEPUNT meerdere activiteiten gekoppeld zijn, worden de activiteiten voor dat EMISSIEPUNT gegroepeerd weergegeven.

Via het rode verwijdericoontje kan een emissiepunt verwijderd worden uit de lijst.
Voor luchtEMISSIEPUNTEN die door VMM aangeleverd werden zal er geen verwijdericoontje aanwezig zijn maar een aankruisvakje 'niet van toepassing'. Via de detailpagina kan dit aankruisvakje aangevinkt worden indien het luchtEMISSIEPUNT definitief buiten werking gesteld is.

Via de link in de kolom ‘benaming emissiepunt’ wordt een detailpagina geopend waarin het geselecteerde luchtemissiepunt gewijzigd kan worden. Via de knop 'nieuw emissiepunt toevoegen' kan een nieuw luchtemissiepunt aan de lijst worden toegevoegd.

3. detail

Via deze pagina kan een emissiepunt toegevoegd of gewijzigd worden.

Vermits een emissiepunt gekoppeld kan worden aan één of meerdere activiteiten, kan de gebruiker in de keuzelijst 'benaming activiteit' één of meerdere activiteiten selecteren. Er moet steeds minimum één activiteit geselecteerd worden, anders zal het systeem een foutmelding geven.
Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.

De soort kunt u selecteren uit de aangeboden keuzelijst.

LuchtEMISSIEPUNTen die door VMM werden gevalideerd kunnen niet uit de databank verwijderd worden. Voor gevalideerde luchtEMISSIEPUNTen zal een aankruisvakje 'niet van toepassing' getoond worden. Indien dit aankruisvakje aangevinkt wordt zal nergens nog in de toepassing bij de variabele gegevens het luchtEMISSIEPUNT getoond worden.

Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kunt u van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende navigeren om uw gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens drukt u op 'Opslaan' waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.

Via de 'toevoegen' knop kunt u na het ingeven van een eerste emissiepunt ook al het volgende emissiepunt ingeven, zonder telkens te moeten opslaan en terug te keren naar het hoofdscherm. U geeft dus alle nodige emissiepunten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'Opslaan', waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijgt u een volledig overzicht van de emissiepunten die u ingegeven hebt.

Opmerking: u kunt de knop 'Opslaan' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens. Opslaan vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.

Via de knop 'Opslaan' worden de gegevens bewaard in de databank.


Keuzelijst schermen deel 'Ander hoofdstuk':
In de meeste delen kunt u navigeren naar een ander hoofdstuk of rubriek van dit deel via deze 'uitschuiflijst'.

Menubalk bovenaan

Door te klikken op een knop van deze hoofdmenubalk kunt u navigeren naar de verschillende delen in het online IMJV-loket.
Dit kan naar een ander deel (bv. 'Afval', 'Water'), naar het scherm 'Indienen', 'Beheer gebruikers', of 'Overzicht'. U vindt meer informatie hierover onder de helpfunctie van deze delen van het online IMJV-loket.
In principe krijgt u enkel de knoppen te zien waarvoor gegevens moeten ingevuld worden. Indien u geen wateremissiegegevens moet indienen (volgens de status van de overheid) is deze knop niet beschikbaar. Indien u wel wateremissiegegevens moet invullen, moet u dit deel bijvragen.
Een deel bijvragen kan enkel in het startscherm. Klik eerst op 'Start' in het hoofdmenu bovenaan en vervolgens op 'Deel bijvragen' in de knoppenbalk onderaan. Indien u een document (PDF) genereert met de knop 'Document' (knoppenbalk onderaan) dan wordt een PDF-document gemaakt van het volledige IMJV (alle delen), dat u kunt openen en/of opslaan.

Knoppenbalk onderaan

Vorige: hiermee gaat u naar de vorige bladzijde.

Document: hiermee kunt u een PDF-document genereren met alle tot dan toe ingevulde (en bewaarde) gegevens. Op deze plaats wordt enkel een PDF-document gegenereerd van het deel waar u zich bevindt.

Bijlagen: hiermee kunt u een bijlage toevoegen aan het IMJV.

Valideer aangifte: de aangifte wordt gevalideerd en indien volledig kan de plichtige deze afsluiten. Opgepast: u kunt de aangifte nadien niet meer openen!

Volgende: hiermee gaat u naar het volgende scherm van het deel van het IMJV. De ingebrachte gegevens worden dan automatisch gevalideerd en bewaard in de databank. Indien u geen validatiefoutmelding krijgt is alles in orde. U kunt de ingebrachte gegevens altijd opnieuw overschrijven (verbeteren), ook al zijn deze bewaard in de databank. 


Indien u nog vragen of problemen hebt, contacteer dan de helpdesk