Sla navigatie over
imjv.milieuinfo.be
  Helpteksten online IMJV-loket  
     

II_5

helptekst scherm 2.C. opslag en overslag

2.c. hoofd

Deze pagina toont een overzicht van alle activiteiten van het type 'C' die in hoofdstuk ‘1.B.’ gedefinieerd werden. Nieuwe activiteiten van het type 'C' toevoegen is via deze pagina niet mogelijk, maar dit moet gebeuren in hoofdstuk ‘1.B.’.

Via de link wordt een detailpagina geopend waarin de gegevens met betrekking tot opslag en overslag van de activiteit kunnen aangevuld en/of gewijzigd worden.


2.c. detail

Via deze pagina kunnen de gegevens van de activiteit met betrekking tot opslag en overslag aangevuld en/of gewijzigd worden.

Type is een vrij tekstveld en geeft een identificatie van de soort op- en overslag (bv. tank met vast dak zonder overdrukventielen, tank met vlottend dak, tank met balletjesdeken, silo,...). Geef bij capaciteit de opslagcapaciteit en vermeld welke stoffen op- en overgeslagen worden (bv. benzine, white spirit, tolueen, ...).

Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kunt u van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende navigeren om uw gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens drukt u op 'Opslaan' waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.

Via de 'toevoegen' knop kunt u na het wijzigen van een eerste activiteit ook de volgende activiteit ingeven, zonder telkens te moeten opslaan en terug te keren naar het hoofdscherm. U geeft dus alle nodige activiteiten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'Opslaan', waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijgt u een volledig overzicht van de activiteiten die u ingegeven hebt.

Opmerking: u kunt de knop 'Opslaan' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens.
Opslaan vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.

Via de knop 'Opslaan' worden de gegevens bewaard in de databank. 


Keuzelijst schermen deel 'Ander hoofdstuk':
In de meeste delen kunt u navigeren naar een ander hoofdstuk of rubriek van dit deel via deze 'uitschuiflijst'.

Menubalk bovenaan

Door te klikken op een knop van deze hoofdmenubalk kunt u navigeren naar de verschillende delen in het online IMJV-loket.
Dit kan naar een ander deel (bv. 'Afval', 'Water'), naar het scherm 'Indienen', 'Beheer gebruikers', of 'Overzicht'. U vindt meer informatie hierover onder de helpfunctie van deze delen van het online IMJV-loket.
In principe krijgt u enkel de knoppen te zien waarvoor gegevens moeten ingevuld worden. Indien u geen wateremissiegegevens moet indienen (volgens de status van de overheid) is deze knop niet beschikbaar. Indien u wel wateremissiegegevens moet invullen, moet u dit deel bijvragen.
Een deel bijvragen kan enkel in het startscherm. Klik eerst op 'Start' in het hoofdmenu bovenaan en vervolgens op 'Deel bijvragen' in de knoppenbalk onderaan. Indien u een document (PDF) genereert met de knop 'Document' (knoppenbalk onderaan) dan wordt een PDF-document gemaakt van het volledige IMJV (alle delen), dat u kunt openen en/of opslaan.

Knoppenbalk onderaan

Vorige: hiermee gaat u naar de vorige bladzijde.

Document: hiermee kunt u een PDF-document genereren met alle tot dan toe ingevulde (en bewaarde) gegevens. Op deze plaats wordt enkel een PDF-document gegenereerd van het deel waar u zich bevindt.

Bijlagen: hiermee kunt u een bijlage toevoegen aan het IMJV.

Valideer aangifte: de aangifte wordt gevalideerd en indien volledig kan de plichtige deze afsluiten. Opgepast: u kunt de aangifte nadien niet meer openen!

Volgende: hiermee gaat u naar het volgende scherm van het deel van het IMJV. De ingebrachte gegevens worden dan automatisch gevalideerd en bewaard in de databank. Indien u geen validatiefoutmelding krijgt is alles in orde. U kunt de ingebrachte gegevens altijd opnieuw overschrijven (verbeteren), ook al zijn deze bewaard in de databank.
 


 

Indien u nog vragen of problemen hebt, contacteer dan de helpdesk