Sla navigatie over
imjv.milieuinfo.be
  Helpteksten online IMJV-loket  
     

II_2

helptekst scherm 1.B. overzicht activiteiten met emissies naar lucht

1.b. hoofd

Deze pagina geeft een overzicht van alle activiteiten met emissies naar lucht van de PLICHTIGE.

Indien u reeds eerder een IMJV indiende staan hier de door VMM gevalideerde gegevens.

 

De installaties worden links en de apparaten rechts uitgelijnd om een duidelijk onderscheid te maken over welk apparaat bij welke installatie hoort. Voor installaties wordt tussen haakjes een '(I)' weergegeven en voor apparaten een '(A)'.

 

Via het rode verwijdericoontje kan een activiteit uit de lijst verwijderd worden. Indien de activiteit een installatie betreft kan deze slechts verwijderd worden indien de installatie geen apparaten meer bevat. Wanneer de activiteit gevalideerd werd door de VMM, kan deze niet verwijderd worden door de PLICHTIGE, maar kan deze enkel geïnactiveerd worden. Het rode verwijdericoontje zal voor dergelijke rijen niet zichtbaar zijn. U kunt dan in de detailpagina de activiteit als 'niet van toepassing' aanduiden. In plaats van een rood bolletje zal in dezelfde kolom 'nvt' getoond worden om aan te geven of de activiteit al dan niet nog actief is. Alleen activiteiten die definitief buiten werking zijn zet u op ‘nvt’. Voor activiteiten die tijdelijk buiten werking zijn geeft u geen emissies op.

Via de link in de kolom 'benaming activiteit' kunt u de detailpagina met de detailgegevens van een activiteit openen. In de detailpagina kunt u de activiteit wijzigen.

Het toevoegen van een activiteit gebeurt via de link 'nieuwe activiteit toevoegen' onderaan de tabel. Dan wordt een detailpagina geopend voor het ingeven van de nieuwe activiteit.

1.b. detail

Via deze pagina kan de geselecteerde activiteit gewijzigd worden, of kan een nieuwe activiteit toegevoegd worden.

Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kunt u van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende navigeren om uw gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens drukt u op 'Opslaan' waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.

Via de 'toevoegen' knop kunt u na het ingeven van een eerste activiteit ook al de volgende activiteit ingeven, zonder telkens te moeten opslaan en terug te keren naar het hoofdscherm. U geeft dus alle nodige activiteiten na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'Opslaan', waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijgt u een volledig overzicht van de activiteiten die u ingegeven hebt.

Opmerking: u kunt de knop 'Opslaan' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens. Opslaan vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop 'annuleren'.

Wanneer als type wordt aangegeven dat de activiteit een apparaat betreft, moet er verplicht een installatie geselecteerd worden waartoe het apparaat behoort. De keuzelijst naast het keuzerondje 'Apparaat' bevat alle installaties die reeds werden ingegeven. De keuzelijst is ook enkel toegankelijk wanneer het keuzerondje 'Apparaat' geselecteerd is.

Afhankelijk van het type van de activiteit (A, B, C, D of E) dat geselecteerd wordt zijn een aantal dingen mogelijk of niet mogelijk:
• Indien type A geselecteerd wordt in de keuzelijst 'type' mag het vermogen uitgedrukt worden in 'ton/jaar' of MW. Ingeval ton/jaar is het opgeven van een geproduceerde stof verplicht.
• Indien type B geselecteerd wordt in de keuzelijst 'type' dan mag de eenheid van het vermogen enkel uitgedrukt worden in MW.
• Indien type C, D of E geselecteerd wordt in de keuzelijst 'type' dan kan het vermogen niet ingevuld worden.
Wanneer de activiteit een door de VMM gevalideerde activiteit betreft, zal er ook nog een aankruisvakje 'niet van toepassing' zichtbaar zijn waarmee de gebruiker kan aangeven dat de activiteit niet meer gebruikt wordt. Zet alleen activiteiten op ‘nvt’ die definitief buiten werking zijn.

Opmerking:

• Wanneer een pas aangemaakte activiteit gewijzigd wordt en het betreft een installatie, dan kan deze activiteit enkel gewijzigd worden naar een apparaat (wijziging van de soort activiteit) indien de installatie nog geen apparaten bevat.
• Voor activiteiten die gevalideerd werden door de VMM mag het type van de activiteit (A, B, C, D of E) en de soort van activiteit ('installatie' of 'apparaat') niet gewijzigd worden. Indien u dit desgevallend toch liever zou doen, kunt u contact opnemen met VMM via imjv.luchtemissie@vmm.be of telefonisch op het nummer 053 72 66 61.


Keuzelijst schermen deel 'Ander hoofdstuk':
In de meeste delen kunt u navigeren naar een ander hoofdstuk of rubriek van dit deel via deze 'uitschuiflijst'.

Menubalk bovenaan

Door te klikken op een knop van deze hoofdmenubalk kunt u navigeren naar de verschillende delen in het online IMJV-loket.
Dit kan naar een ander deel (bv. 'Afval', 'Water'), naar het scherm 'Indienen', 'Beheer gebruikers', of 'Overzicht'. U vindt meer informatie hierover onder de helpfunctie van deze delen van het online IMJV-loket.
In principe krijgt u enkel de knoppen te zien waarvoor gegevens moeten ingevuld worden. Indien u geen wateremissiegegevens moet indienen (volgens de status van de overheid) is deze knop niet beschikbaar. Indien u wel wateremissiegegevens moet invullen, moet u dit deel bijvragen.
Een deel bijvragen kan enkel in het startscherm. Klik eerst op 'Start' in het hoofdmenu bovenaan en vervolgens op 'Deel bijvragen' in de knoppenbalk onderaan. Indien u een document (PDF) genereert met de knop 'Document' (knoppenbalk onderaan) dan wordt een PDF-document gemaakt van het volledige IMJV (alle delen), dat u kunt openen en/of opslaan.

Knoppenbalk onderaan

Vorige: hiermee gaat u naar de vorige bladzijde.

Document: hiermee kunt u een PDF-document genereren met alle tot dan toe ingevulde (en bewaarde) gegevens. Op deze plaats wordt enkel een PDF-document gegenereerd van het deel waar u zich bevindt.

Bijlagen: hiermee kunt u een bijlage toevoegen aan het IMJV.

Valideer aangifte: de aangifte wordt gevalideerd en indien volledig kan de plichtige deze afsluiten. Opgepast: u kunt de aangifte nadien niet meer openen!

Volgende: hiermee gaat u naar het volgende scherm van het deel van het IMJV. De ingebrachte gegevens worden dan automatisch gevalideerd en bewaard in de databank. Indien u geen validatiefoutmelding krijgt is alles in orde. U kunt de ingebrachte gegevens altijd opnieuw overschrijven (verbeteren), ook al zijn deze bewaard in de databank.


Indien u nog vragen of problemen hebt, contacteer dan de helpdesk.