Sla navigatie over
imjv.milieuinfo.be
  Helpteksten online IMJV-loket  
     

II_16

helptekst scherm 6.B.1. Productie van energie - verbruiksgegevens

6.b.1. hoofd

Deze pagina geeft een overzicht van de verbruiksgegevens voor activiteiten van het type 'B'. Eén bepaalde brandstof kan gebruikt worden door meerdere activiteiten en voor iedere activiteit zal de brandstof in de tabel herhaald worden. Gelieve zo mogelijk de verbruiksgegevens per activiteit in te vullen. Indien het effectief verbruik niet gekend is per activiteit kan dit worden ingevuld voor een groep van activiteiten. De volgorde waarin de rijen worden weergegeven is de volgorde waarin de verbruiksgegevens werden aangemaakt.
Indien een bepaald STOF_VERBRUIK opgegeven wordt voor meer dan één INST_APP, worden in de kolom 'benaming activiteit' voor die brandstof alle activiteiten gegroepeerd weergegeven.

Via de link in de kolom 'benaming stof' wordt een detailpagina geopend waarin de geselecteerde verbruiksgegevens gewijzigd kunnen worden.

Een verbruiksgegeven verwijderen gebeurt via het rode verwijdericoontje uiterst rechts van de rij.

Via de link 'nieuwe verbruiksgegevens voor energie productieapparaat' kan een nieuw verbruiksgegeven toegevoegd worden.
6.b.1. detail

Via deze pagina kan een nieuw verbruiksgegeven toegevoegd worden of een bestaand verbruiksgegeven gewijzigd worden.

De keuzelijst 'benaming activiteit' bevat alle activiteiten van het type 'B' die in hoofdstuk 1.B. gedefinieerd werden. Vermits een bepaalde stof gekoppeld kan zijn aan meerdere activiteiten kunnen in de keuzelijst één of meerdere activiteiten geselecteerd worden. Meerdere activiteiten selecteren, doet u door de eerste activiteit aan te duiden en dan uw Ctrl of Shift toets ingedrukt te houden om een volgende activiteit aan te duiden.

De eenheid van het effectief verbruik kan geselecteerd worden uit de keuzelijst (gigajoule, ton, liter, kubieke meter).

Via de 'vorige' en de 'volgende' knop kunt u van het ene (voor)ingevulde gegeven naar het volgende navigeren om uw gegevens aan te vullen/aan te passen, zonder telkens terug te moeten keren naar het hoofdscherm. Na het ingeven van de nodige gegevens drukt u op 'Opslaan' waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank.

Via de 'toevoegen' knop kunt u na het ingeven van een eerste brandstof ook al de volgende brandstof ingeven, zonder telkens te moeten opslaan en terug te keren naar het hoofdscherm. U geeft dus alle nodige brandstoffen na elkaar in het detailscherm in en klikt op de knop 'Opslaan', waardoor u terugkeert naar het hoofdscherm en alle ingegeven data opgeslagen zijn in de databank. Daar krijgt u een volledig overzicht van de brandstoffen die u ingegeven hebt.

Opmerking: u kunt de knop 'Opslaan' enkel gebruiken in een (dialoog)scherm met gegevens. Opslaan vanuit een blanco scherm gaat niet. Gebruik in dit geval de knop ‘annuleren’.

Via de knop opslaan worden de gegevens bewaard in de databank. 


Keuzelijst schermen deel 'Ander hoofdstuk':
In de meeste delen kunt u navigeren naar een ander hoofdstuk of rubriek van dit deel via deze 'uitschuiflijst'.

Menubalk bovenaan

Door te klikken op een knop van deze hoofdmenubalk kunt u navigeren naar de verschillende delen in het online IMJV-loket.
Dit kan naar een ander deel (bv. 'Afval', 'Water'), naar het scherm 'Indienen', 'Beheer gebruikers', of 'Overzicht'. U vindt meer informatie hierover onder de helpfunctie van deze delen van het online IMJV-loket.
In principe krijgt u enkel de knoppen te zien waarvoor gegevens moeten ingevuld worden. Indien u geen wateremissiegegevens moet indienen (volgens de status van de overheid) is deze knop niet beschikbaar. Indien u wel wateremissiegegevens moet invullen, moet u dit deel bijvragen.
Een deel bijvragen kan enkel in het startscherm. Klik eerst op 'Start' in het hoofdmenu bovenaan en vervolgens op 'Deel bijvragen' in de knoppenbalk onderaan. Indien u een document (PDF) genereert met de knop 'Document' (knoppenbalk onderaan) dan wordt een PDF-document gemaakt van het volledige IMJV (alle delen), dat u kunt openen en/of opslaan.

Knoppenbalk onderaan

Vorige: hiermee gaat u naar de vorige bladzijde.

Document: hiermee kunt u een PDF-document genereren met alle tot dan toe ingevulde (en bewaarde) gegevens. Op deze plaats wordt enkel een PDF-document gegenereerd van het deel waar u zich bevindt.

Bijlagen: hiermee kunt u een bijlage toevoegen aan het IMJV.

Valideer aangifte: de aangifte wordt gevalideerd en indien volledig kan de plichtige deze afsluiten. Opgepast: u kunt de aangifte nadien niet meer openen!

Volgende: hiermee gaat u naar het volgende scherm van het deel van het IMJV. De ingebrachte gegevens worden dan automatisch gevalideerd en bewaard in de databank. Indien u geen validatiefoutmelding krijgt is alles in orde. U kunt de ingebrachte gegevens altijd opnieuw overschrijven (verbeteren), ook al zijn deze bewaard in de databank.
 


Indien u nog vragen of problemen hebt, contacteer dan de helpdesk