Milieubeleidsplanning,-evaluatie en -rapportering

Planning, evaluatie en rapportering

Een gezond milieu bereiken we niet zonder inspanningen. Een goede planning en coördinatie, kortom een planmatige aanpak, zijn daarbij noodzakelijk. Milieuproblemen zijn immers vaak heel ingewikkeld. Bij de ontwikkeling van een milieubeleid zijn een beter leefmilieu en een gezonder Vlaanderen het doel.
De maatregelen en doelstellingen van het Vlaamse milieubeleid vindt u terug in het milieubeleidsplan, dat jaarlijks een uitvoering kent via de milieujaarprogramma's. De toestand van het leefmilieu en prognoses voor de toekomst vindt u terug in het Milieurapport en het  Natuurrapport.