Publiek ontsloten services

Intern ontsloten services

(info voor mercatorNet leden)

Interne Read-Only databank voor client gebruikers (lyr & qlr)

(info voor mercatorNet leden)

Andere knooppunten

Info voor gebruikers

Info voor databeheerders

Over MercatorNet

Contact

Zoek

Welkom


Deze website wil alle GIS-gebruikers en databeheerdersĀ van het MercatorNet-samenwerkingsverband maximaal ondersteunen.

In onderliggendeĀ  pagina's kan je meer informatie terugvinden over de ontsloten datalagen binnen het knooppunt MercatorNet, hoe deze data te gebruiken en hoe deze te ontsluiten.

Heb je opmerkingen, vragen of suggesties: mail naar MercatorNet@vlaanderen.be