Ook als je de boorfiche formeel hebt aangeleverd bij DOV (stap 9 in de handleiding eDOV - Aanleveren boringen), kan je nog aanpassingen doen aan de data in je boorfiche.

Werkwijze:


Ook andere fiche's (lithologische beschrijvingen, putfiche, ...)  kan je na het bewaren en aanleveren op dezelfde manier editeren.