I. Zoeken naar boringen en sonderingen

Start met het zoeken naar boringen en sonderingen. Dit kan op verschillende manieren:

  1. door een proefnummer in te typen in het zoekvenster voor eenvoudig zoeken
  2. door zoekregels op te stellen via geavanceerd zoeken
  3. door de aanduidknoppen te gebruiken (punt, polygoon of cirkel)


Via de HELP knop in de verkenner kom je terecht in de handleiding waarin dit uitgebreid aan bod komt.


II. Selectie van boringen en sonderingen

Maak een selectie door in het informatiepaneel met de zoekresultaten de gewenste boringen en of sonderingen aan te vinken.III. Acties > Rapporten > Rapport lengteprofiel

Kies voor Rapport lengteprofiel en doorloop een aantal schermen voor het aanmaken van lengteprofielen met verschillende stappen


III.1. Selectie en volgorde aanpassen

a. Door vinkjes aan of uit te zetten of door de proeven te verslepen kan de volgorde aangepast worden

b. Daarnaast kan je kiezen voor ‘Teken projectielijn’. In dit geval wordt de positie van de boring en sondering loodrecht geprojecteerd op de getekende lijn en de volgorde aangepast

c. Een getekende projectielijn kan gewist worden om toch de selectie manueel aan te passen of een nieuwe projectielijn te tekenen

III.2. Interpretaties toevoegen (maximaal 2)

In dit scherm worden de interpretaties getoond die beschikbaar zijn voor de boringen en de sonderingen waarvan er maximaal 2 interpretaties geselecteerd toegevoegd kunnen worden aan het lengteprofiel. In de lengteprofielen van Afdeling Geotechniek wordt hier standaard gekozen voor Geotechnische codering. Dit kan aangevuld worden met een geologische interpretatie zoals de Informele of Formele stratigrafie.


III.3. Voorstellingswijze instellen

In dit scherm kunnen allerlei instellingen aangepast worden zoals:


III.4. Bekijk Lengteprofiel

Na het aanklikken van ‘Bekijk Lengteprofiel’ wordt een pdf-bestand opgeroepen waarop de lengteprofielen getekend zijn. Het scherm in stap III.3 blijft open staan. Ben je nog niet helemaal tevreden met het resultaat dan kan je de instellingen nog aanpassen door terug te keren naar vorige schermen via de 'Vorige' knop. De instellingen in de laatste stap worden (nog) niet opgeslagen. Bij het terug keren naar vorige schermen moet de voorstellingswijze opnieuw ingesteld worden.