Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

    

Educatieve voorbeelden binnen Vlaanderen  

KUL

Open cursus

Open cursus aan de KUL ‘Technologie en maatschappij’

Deze cursus biedt een inleiding in de betekenis van technologie voor een westerse samenleving. De Open cursus richt zich naar personen met interesse voor wetenschappen en technologie, en voor actuele maatschappelijke thema's.

https://ocw.kuleuven.be/all-courses/technologie 

KUL

i.s.m. Thomas More

Diplomasupplement voor technische bachelors ‘Sociaal Ingenieus’: Om hiervoor in aanmerking te komen dient de student

 • zich in te schrijven voor het opleidingsonderdeel 'sociaal ingenieus';
 • kiest hij /zij minstens één opleidingsonderdeel met het label 'sociaal ingenieus' uit het bestaande curriculum;
 • kiest hij /zij voor een bachelorproef met een sociale dimensie. 

Samen is dit goed voor meer dan 30 studiepunten. 

http://www.thomasmore.be/sociaal-ingenieus 

Vives hogeschool

Bachelor ‘ecotechnologie’:

Binnen deze opleiding leren studenten producten te analyseren en te optimaliseren vanuit verschillende invalshoeken. Tevens worden competenties bijgebracht op het vlak van management, beleid en communicatie. Ook procesbeheer, -opvolging en -optimalisatie rekening houdende met deze aspecten komen binnen de opleiding aan bod.

https://www.vives.be/opleidingen/industri%C3%ABle-wetenschappen-en-technologie/bachelor-de-ecotechnologie

Enkele mastercursussen binnen Vlaanderen

Enkele mastercursussen binnen Vlaanderen met focus op duurzaamheid en technologie

RVO-society Activiteiten zowel voor in de klas als voor in de vrije tijd (STEM-academie). Diverse thema worden hierbij behandeld waaronder Duurzaamheid,  Energie, Engineering, ICT, Techniek en Wetenschap
Didactische projecten
 • Design 2030:
  een didactisch project voor de derde graad van het secundair onderwijs. Hierin komen een hele reeks specifieke en vakoverschrijdende eindtermen aan bod met uitgesproken aandacht voor techniek, wetenschap en samenleving.  www.design2030.be 

 

 

  

Educatieve voorbeelden buiten Vlaanderen

 •  Verenigd Koninkrijk

Sustainable Schools; de focus ligt hier op K-12 schools (15 – 17 jaar) maar er is ook informatie te vinden over de implementatie van duurzaamheid binnen het hoger onderwijs. Meer info over hun visie, de gehanteerde methoden, conferenties en awards zijn te vinden op hun website.  http://sustainableschoolsproject.org

 •  Denemarken

DIST ‘Center for Design, innovation and Sustainable transition’ Hier vindt men 11 Masters in Sustainable Management, Policy & Governance http://www.mastersportal.eu/study-options/268533887/sustainable-management-policy-governance-denmark.html

 • Nederland.

Stichting Technasium is een netwerk van scholen waar techniekonderwijs een centrale plaats inneemt. Zo is er vanaf het eerste jaar een speciaal vak Onderzoek en Ontwerpen. Op regelmatige basis komt hier het aspect duurzaamheid binnen projecten aan bod. https://www.technasium.nl

 •  Frankrijk

Verwezen wordt naar een aantal projecten in Frankrijk gebaseerd op ervaringsleren (context gestuurd leren) en voortbouwend op de EU-competenties voor wetenschap en techniek. Eén van deze projecten is  ‘La main à la Pâte’. De basis voor deze methode is te vinden in het constructivisme van John Dewey waarbij kennis gekoppeld wordt aan ervaring. Opgemerkt wordt dat het leren vaak occasioneel gebeurt.

(EUREC) EU-studies Master - Brussels

 • Op zoek naar master- en/of bacheloropleidingen of online cursussen met een focus op duurzame ontwikkeling

http://www.mastersportal.eu/search/#q=di-127|lv-master,preparation|!dg-prebachelor|rv-1&order=relevance

 

 

 • No labels