De geodatalagen  Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau, Totaal voorzieningenniveau en Knooppuntwaarde per ha  werden geactualiseerd voor toestand 2022 en zijn beschikbaar via MercatorNet. 


Naam: Synthese knooppuntwaarde en voorzieningenniveau - toestand 2022

Naam van de service: lu_synkwvz_ha_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/05b86df0-aa80-5152-85a1-233a214bcf6b

Naam: Totaal voorzieningenniveau - toestand 2022

Naam van de service: lu_totvznv_ha_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/6b43caf9-370f-59b0-b4b1-876a29b3698f

Naam: Knooppuntwaarde per ha  - toestand 2022

Naam van de service: lu_knptw_ha_2022_v3

Metadata: https://metadata.omgeving.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3eda0a86-c57a-5da9-93f8-a180a20f414c

  • No labels