De onderstaande VLOPS24-lagen werden gepubliceerd in de publieke zone voor het meest recente emissiejaar 2022 met representatieve meteo van het jaar 2017  


VLOPS kaarten - NH3 - NHx totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - SO2 - SOx totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NOx - NOy totale depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - SO2 - SOx droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NH3 - NHx droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - NOx - NOy droge depositiesnelheid (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - Totale stikstofdepositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)
VLOPS kaarten - Totale verzurende depositie (VLOPS24, meteo 2017, emissies 2022)


Deze lagen zullen gebruikt worden in de toepassingen IMPACT en Impactscoretool, die respectievelijk door VMM en ANB worden beheerd samen met het departement Omgeving.  • No labels