In het verleden werden de INSPIRE lagen van MercatorNet gepubliceerd via Hale Connect. De reden was dat je via deze dienst bestaande lagen kon transformeren naar INSPIRE conforme datalagen met de nodige metadata. In de praktijk betekende dit vaak een verarming van de data waardoor de bruikbaarheid van deze lagen aanzienlijk beperkt was. We hebben bepaalde aanpassingen gedaan aan de metadata waardoor de bestaande lagen ook INSPIRE conform zijn en we niet meer zitten met dubbele lagen voor dezelfde informatie.

  • In een eerste fase zullen we de Hale Connect lagen op de Geopunt INSPIRE omgeving (https://www.geopunt.be/inspire) vervangen door de standaard lagen. Richtdatum is 16/6/2024.
  • Vervolgens zullen we de metadatarecords die verwijzen naar Hale Connect depubliceren. Richtdatum is 20/6/2024.
  • Uiteindelijk zullen we de services op Hale Connect uitzetten waardoor de MercatorNet INSPIRE datalagen niet meer via Hale Connect te raadplegen zijn. Richtdatum is 24/6/2024.

Hieronder de tabel met de aanpassingen die zullen gebeuren:

BijlageGroepnaamoorspronkelijke metadata url nieuwe naam indien van toepassingnieuwe metadata url
Bijlage 19. Beschermde gebiedenAanduidingsobjectenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/d3004403-fa35-4f01-a464-325cf91b43e9
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/469b578f-bacb-454c-a61c-a9b907bfcfb0


Duinendecreethttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3f872773-ecda-4ab7-bd64-77d82bb79a4a
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/e2d2b914-0d56-4562-917a-b057085a2001


Natura2000https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/14170ad8-2acc-4e1f-bbf0-3faf5ba79503Vogelrichtlijngebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/4AB216F3-6316-4FC3-BD3A-343B439FE272
Habitatrichtlijn(deel)gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/A84A87F5-5607-4019-A8DB-9D52A827786B


Natuurbeheerplannenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/c8c041cc-5348-43a3-96a9-3ea6ff47b023
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8166b0db-b231-486d-91b3-24505796256a


Ramsar-gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/8a128b84-c780-4601-995a-024634ab209a
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/EF7919DA-FB70-41EC-9009-0C849BEA5168


VEN/IVON gebiedenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/0eaabb27-e7c3-45a2-94f9-64d98cb230a8
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/6C55F7F5-DF2E-4CCC-A6B2-85ABD572A355
BIJLAGE 3

4. Landgebruik

Stedenbouwkundige informatiehttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/5a44a6d5-1137-413d-9480-1a5e83f40176Stedenbouwkundige informatie - Grondvlakken van ruimtelijke plannenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/2f05a7b4-0044-4396-888f-1502c104a54a
Stedenbouwkundige informatie - Contouren van ruimtelijke plannen en verordeningenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/a1bb32bb-e040-497f-a220-00dfb734aa8a

8. Faciliteiten voor productie en industrie

Seveso terreinenhttps://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/3c8da6b8-cb57-46b1-ac89-8d03bf7c83d2
https://metadata.vlaanderen.be/srv/dut/catalog.search#/metadata/ae077b96-d2db-4e4c-aa1c-f4c8772a7645
  • No labels