Op deze kaartlaag wordt informatie over lopende bemalingen verzameld, enerzijds datum van plaatsing en ontmanteling, anderzijds de tellerstanden. Dit is dus concreter dan de vergunde of gemelde bemalingen, waarvan de effectieve uitvoeringsdatum niet altijd gekend is. De kaartlaag is in de eerste plaats bedoeld voor toezichthouders van bemalingen, maar kan ook nuttig zijn voor beleidsmakers, onderzoekers, studiebureaus of burgers. 

De gegevens worden verzameld via de boorbedrijven. Zij kunnen dit op vrijwillige basis aanleveren in heel Vlaanderen.

In een aantal gemeenten wordt dit door de lokale overheid opgelegd, via de bijzondere voorwaarden van de vergunningsbeslissing of de aktename. Meer informatie (o.a. een lijst van de gemeenten waar dit verplicht is) is te vinden op de webpagina Actieve Bemalingen

Let op: de gemeenten kunnen enkel deelnemen aan het proefproject actieve bemalingen en dus gebruik maken van de bijzondere voorwaarde en het webformulier 'actieve bemalingen' binnen DOV na contact en voorafgaand akkoord van Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV).


https://www.dov.vlaanderen.be/richtlijnen-actieve-bemalingen

Stap 1: voor de vergunningsverlener

In de bijzondere voorwaarden van de vergunningsbeslissing of de aktename wordt volgende paragraaf toegevoegd.

Een bemalingspomp mag enkel geplaatst worden door een boorbedrijf dat erkend is conform het VLAREL van 19 november 2010 voor de discipline, vermeld in artikel 6, 7°, a), 1), van het voormelde besluit. Uiterlijk de derde werkdag nadat een bemalingspomp is geplaatst, bezorgt het erkende boorbedrijf van elke debietmeter die bedoeld is voor de registratie van het opgepompte en terug in de ondergrond gebrachte debiet, de volgende informatie via een webapplicatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen:
1°            het merk en serienummer;
2°            het tijdstip van plaatsing en de tellerstand op het moment van de plaatsing;

Bij het ontmantelen van de bemalingsinstallatie, bezorgt het erkende boorbedrijf uiterlijk de derde werkdag na de ontmanteling: het tijdstip van de ontmanteling en de tellerstand op het moment van de ontmanteling via een webapplicatie van de Databank Ondergrond Vlaanderen.

Meer informatie over het doorgeven van deze informatie is te vinden op https://www.dov.vlaanderen.be/richtlijnen-actieve-bemalingen 

Stap 2: door het boorbedrijf

Om de boorbedrijven te ondersteunen bij het invoeren van de gevraagde data is volgende documentatie voorhanden:

Stap 3: voor de lokale toezichtshouder

Toezichtshouders van de gemeente kunnen alle ingegeven informatie opvragen. Zo kunnen ze een kaart met de actieve bemalingen in de gemeente bekijken, maar ook bijhorende tellerstanden. De kaartlaag is vrij toegankelijk, de detailinfo is enkel voor ingelogde toezichthouders te bekijken. 

Inloggen als toezichthouder via mijnburgerprofiel

DOV maakt gebruik van 'mijnburgerprofiel', het inlogportaal van de Vlaamse Overheid dat ook door andere Vlaamse webtoepassingen gebruikt wordt, o.a. het Omgevingsloket. Wie zicht aanmeldt in één toepassing, hoeft zich niet opnieuw aan te melden in een tweede toepassing (binnen de 20 minuten). Eens ingelogd bij DOV, blijft de sessie enkele uren geldig. Bij afsluiten van de browser vervallen alle sessies. 

De toezichthouder moet ook de rechten toebedeeld krijgen van 'lokaal toezichthouder' om in DOV actieve bemalingen te kunnen consulteren. Het toekennen van de rechten gebeurt door de 'lokale beheerder' van de gemeente. Meer informatie hierover is te vinden op de pagina Toezichthouders bij lokale besturen. Ter info: naast actieve bemalingen hebben lokale toezichthouders ook toegang tot informatie over de boorbedrijven, voorafmeldingen en boringen. 

Kaartlaag actieve bemalingen openen. 

Volg hiervoor deze stappen:

 • Open het DOV-portaal: https://dov.vlaanderen.be/portaal
 • Log in via de link 'mijnburgerprofiel' rechtsboven in de header van de pagina.
 • Nadat je je credentials hebt ingegeven (via Itsme, via mobiele app, of andere methode), verschijnt een pagina waar je kiest namens welke organisatie je wilt aanmelden. Kies hierbij voor de werkrelatie met je eigen organisatie, meestal de naam van je stad of gemeente, of van provincie of andere toezichthoudende instantie.
 • Op het DOV-portaal verschijnen nu een aantal nieuwe links, o.a. de link overzicht bemalingen. Dit geeft aan dat u bent ingelogd, en de juiste rechten heeft om details van bemalingen op te vragen.
 • Open de link 'Verkenner Controle boorbedrijf'.
 • Gebruik de informatietool (i-symbool onder de zoekbalk) om een bemaling aan te klikken en er meer informatie over te zien. 
  • de naam van het boorbedrijf, de gemeente en datum van plaatsing is voor iedereen zichtbaar, ook wie niet ingelogd is. De overige informatie (o.a. opdrachtgever, vergunningsnummer en tellerstanden) is enkel zichtbaar voor bevoegde toezichthouders. 
 • Op gelijkaardige manier kan ook de kaartlaag 'alle bemalingen' worden geopend. Deze kaartlaag bevat alle bemalingen (zowel actieve als ontmantelde), maar is slechts zichtbaar van een 1:20000.
 • meer details over de verschillende velden lees je in: Aanleveren actieve bemalingen • No labels