Met dit attest verklaart de opdrachtgever van de boorwerkzaamheden dat het erkende boorbedrijf de werkzaamheden zal uitvoeren in kader van een niet-ingedeelde inrichting.
Dat houdt in dat er geen aktename en geen omgevingsvergunning vereist is.
Het attest kan je downloaden op onze website. Je moet dit laten ondertekenen door de opdrachtgever.

Je bent als erkend boorbedrijf verplicht dit attest ter beschikking te houden van de toezichthouders.
Je kan dit zelf bijhouden of als bijlage toevoegen aan de boringfiche eens je de effectief uitgevoerde boorwerkzaamheid gerapporteerd hebt. 

Tip: je kan de beveiliging van de bijlage aanpassen naar 'voor partners'. Zo is dit attest enkel zichtbaar voor jouw bedrijf en overheidspartners. Zo bescherm je de privacy van je klant.
Meer info lees je hier.

Enkele voorbeelden:

  • In kader van geothermische energieopslag in boorgaten (bodemlussen of BTES, onder discipline 4) zijn boorwerkzaamheden die ondieper zijn dan het dieptecriterium van Rubriek 55.1 niet ingedeeld.
    Maar hier hoef je geen attest voor te laten invullen. Op basis van de diepte, de locatie en datum van uitvoering kan nadien nog altijd gecontroleerd worden of de boring wel degelijk niet ingedeeld was bij uitvoering. 
  • Voor grondwaterwinningen voor particulieren is het wel verplicht om een attest te kunnen voorleggen.
    Dit als bewijs voor het boorbedrijf dat bij de aanleg de grondwaterwinning deze niet ingedeeld was. Als de klant later deze winning gebruikt voor andere doeleinden of een overschrijding heeft van de hoeveelheid grondwater die vrijgesteld is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant, en niet meer van het boorbedrijf.
  • No labels