Ook als je de boorfiche formeel hebt aangeleverd bij DOV (stap 9 in de handleiding eDOV - Aanleveren boringen), kan je nog aanpassingen doen aan de data in je boorfiche.

Werkwijze:

  • Je kan nu alle velden verbeteren of aanpassen.
  • Ook de bijlagen en opmerkingen kan je nog aanpassen.
  • Is alles in orde?
    Dan kan je rechts onderaan klikken op 'Opslaan'

  • In het laatste tabblad historiek zie je wanneer er wijzigingen zijn gedaan aan de fiche's


Ook andere fiche's (lithologische beschrijvingen, putfiche, ...)  kan je na het bewaren en aanleveren op dezelfde manier editeren.


  • No labels