Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Steeds verplichtEén van beide is verplichtVerplicht in sommige situaties

Boorfiche
(ligging, boorstaat, wettelijk kader)
Lithologische
beschrijving
Bijlage: SondeerverslagBijlage: LiggingsplanPut- en filterfiche via wizard in webapplicatieBijlage: Excel grondwaterwinningenBijlage: Excel peilputtenBijlage: Excel: bemalingenBijlage: Excel geothermische put
Peilputten (alle D)XX

X
X

Bemalingen (D1)XXXX
(indien boorfiche geldig voor meedere bemalingsfilters)X
Grondwaterwinningen en KWO (D2)XX

XX


Stabiliteit/geotechnische boringen (D3)X
(bij 'droge' boring)

(bij 'spoelboring')
X
(indien boorfiche geldig voor meedere boringen)

Geothermische boringen (D4)XX
X
(indien boorfiche geldig voor meedere boringen)
X
Verkennende boringen (D4)XX


Klik op de hyperlink in de eerste kolom voor meer informatie.

  • No labels