Steeds verplichtEén van beide is verplichtVerplicht in sommige situaties

Boorfiche
(ligging, boorstaat, wettelijk kader)
Lithologische
beschrijving
Bijlage: SondeerverslagBijlage: LiggingsplanPut- en filterfiche via wizard in webapplicatieBijlage: Excel peilputtenBijlage: Excel: bemalingenBijlage: Excel grondwaterwinningenBijlage: Excel geothermische put
Peilputten / open piëzometers (alle disciplines)XX

XX


Bemalingen (D1)XXXX
(indien boorfiche geldig voor meerdere bemalingsfilters)


X

Grondwaterwinningen en KWO (D2)XX

X

X
Stabiliteit/geotechnische boringen (D3)X
(bij 'droge' boring)

(bij 'spoelboring')
X
(indien boorfiche geldig voor meedere boringen)
X
(indien afgewerkt als peilput)
Geothermische boringen (D4)XX
X
(indien boorfiche geldig voor meedere boringen)
X
Verkennende boringen (D4)XX


Klik op de hyperlink in de eerste kolom voor meer informatie.

  • No labels