In onderstaande tabel staat aangeduid welke delen er moeten aangeleverd worden door de boorbedrijven om in orde te zijn met de erkenningsvoorwaarden van VLAREL. 

Steeds verplichtEén van beide is verplichtVerplicht in sommige situaties

Boorfiche
(ligging, boorstaat, wettelijk kader)
Lithologische
beschrijving
Bijlage: SondeerverslagBijlage: LiggingsplanPut- en filterfiche via wizard in webapplicatieBijlage: Excel peilputtenBijlage: Excel: bemalingenBijlage: Excel grondwaterwinningenBijlage: Excel geothermische put
Peilputten / open piëzometers (alle disciplines)XX

XX


Bemalingen (D1)XXXX
(indien boorfiche geldig voor meerdere bemalingsfilters)


X

Grondwaterwinningen en KWO (D2)XX

X

X
Stabiliteit/geotechnische boringen (D3)X
(bij 'droge' boring)

(bij 'spoelboring')
X
(indien boorfiche geldig voor meedere boringen)
X
(indien afgewerkt als peilput)
Geothermische boringen (D4)XX
X
(indien boorfiche geldig voor meedere boringen)
X
Verkennende boringen (D4)XX


Klik op de hyperlink in de eerste kolom voor meer informatie.

  • No labels