Enkel de boringen die puur manueel gebeuren (bv. met een edelman-handboor) zijn handboringen.

Lansen is een boring waarbij ondersteuning is via waterspoeling. Het zijn dus geen handboringen en hiervoor heb je dus wel een erkenning nodig

  • No labels