In sommige situaties is het toegestaan om een sondeerverslag op te laden in bijlage in plaats van een lithologische beschrijving te doen.
Dit is het geval bij:

  • Bemalingen
  • Geotechnische boringen uitgevoerd als een spoelboring

Deze sondering mag maximaal op een afstand van 50m van de geotechnische spoelboring of bemaling gelegen zijn,
tenzij er sprake is van een sterk heterogene grondgelaagdheid.
In dat geval moet er dichterbij gesondeerd worden om een correcte inschatting van de ondergrond te kunnen maken.

De sondering moet ook minimaal even diep uitgevoerd zijn als de geotechnische spoelboring of bemaling.

Als je hiervan gebruik maakt moet je wel verplicht om bij de bijlage te kiezen voor
Type bijlage: sondeerrapport


  • No labels