Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Neen, je mag één voorafmelding of rapportering doen voor gelijkaardige boringen op één locatie als het betrekking heeft op bemalingen, geothermische boringen, stabiliteits- en geotechnische boringen.

Als de boordiepte verschillend is, moet je wel voor elke boordiepte een aparte rapportering doen.

Als boringen verder dan 500m van elkaar verwijderd zijn, moet je ze ook afzonderlijk rapporteren.
Er moet minimaal 1 boring gemeld worden per aangesneden hectare.

Wel moet je verplicht: 


Voorbeeld

Je voert 50 boringen uit voor de aanleg van een bemaling op één werf.
20 ervan zijn 10m diep.
De overige 30 worden tot 25m diepte geboord.
Het terrein in 2.3ha groot , en de boringen liggen verspreid over de locatie.

Je moet dan sowieso 2 soorten boringen rapporteren (deze van 10m diep, en deze van 25m diep).
Gezien de oppervlakte moet je van elke soort minimaal 3 boorverslagen rapporteren.
→ In totaal zal je dus 6 boringen moeten rapporteren.

Het totale aantal boringen per type moet je vermelden bij de opmerkingen en een liggingsplan van de individuele boringen moet je verplicht opladen in bijlage.

  • No labels