Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence vandaag 31 augustus 2023 van 18u00 tot 18u30 even onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Neen, aangezien drainages ofwel gegraven worden ofwel vallen onder de uitzondering van de horizontale boringen, zijn ook deze vrijgesteld van de verplichtingen in het kader van VLAREL-erkenning boorbedrijven.

  • No labels