Neen, aangezien drainages ofwel gegraven worden ofwel vallen onder de uitzondering van de horizontale boringen, zijn ook deze vrijgesteld van de verplichtingen in het kader van VLAREL-erkenning boorbedrijven.

  • No labels