Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Neen, aangezien drainages ofwel gegraven worden ofwel vallen onder de uitzondering van de horizontale boringen, zijn ook deze vrijgesteld van de verplichtingen in het kader van VLAREL-erkenning boorbedrijven.

  • No labels