Elk boorbedrijf krijgt bij zijn erkenning een unieke prefix toegekend.
Dit is een code van 4 cijfers.

Elke boring moet gekenmerkt worden door zo een unieke DOV-code. Deze kan je zelf bepalen, maar moet steeds bestaan uit de 4 cijfers van jouw prefix + een naam of code die je zelf kiest.

Enkele voorbeelden: stel, je prefix is 1234. Uw unieke DOV-code kan dan zijn:

  • 1234 + naam klant+ volgnummer : 1234-KlantX/B1
  • 1234 + dossiernummer in jullie eigen systeem: 1234-000356

De naam of code die je zelf kiest mag maximaal 45 karakters lang zijn. Volgende speciale karakters zijn toegelaten []()/#+-_.’

Bij elke communicatie met de overheid moet je deze unieke DOV-code gebruiken.

  • No labels