Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ja, sinds 12 maart 2015 werd het VLAREL aangepast in die zin dat de erkenningsvoorwaarde om rechtspersoon te zijn, werd geschrapt.

  • No labels