Ja, sinds 12 maart 2015 werd het VLAREL aangepast in die zin dat de erkenningsvoorwaarde om rechtspersoon te zijn, werd geschrapt.

  • No labels