Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Je kan gebruik maken van één van de DOV-verkenners (bvb. de Verkenner meldpunt boringen)

Bovenin dit loket kan je inzoomen naar jouw locatie via adres of via XY.
Vervolgens klik je op het punt waar de boring wordt uitgevoerd.
In het informatiepaneel krijg je de hoogte van het maaiveld in mTAW volgens het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen versie II.


  • No labels