Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence vandaag 31 augustus 2023 van 18u00 tot 18u30 even onbeschikbaar zijn.
Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Een initiatiefnemer kan voor een nieuw dossier (project-MER of plan-MER) de kennisgeving/aanmelding/startnota en het ontwerp-milieueffectrapport gebundeld indienen bij de opstart van de MER-procedure van het dossier. In de praktijk betekent dit dat de kennisgeving/aanmelding/startnota reeds verder inhoudelijk uitgewerkt is tot op het niveau van een ontwerptekst. Het publiek en de adviesinstanties kunnen op die manier ook al reageren op het onderzoek zelf en niet enkel op de methodologie van het onderzoek. Ook voor deze dossiers zal het team Mer nadien de scoping/richtlijnen schrijven, net zoals voor een gewoon startdocument.

  • No labels