Als  luchtverontreiniging een sleuteldiscipline is, moet de discipline in een plan- of project-MER uitgewerkt worden door een erkend MER-deskundige, Lucht, deeldomein luchtverontreiniging. Dit zal meestal nodig zijn voor bvb. energiebedrijven, metaalindustrie, afvalverwerkende bedrijven,… en voor de verkeersgenererende en verkeersdragende plannen en projecten vermeld bij "Luchtverontreiniging door verkeer". 

Wanneer geur relevant is, moet dit uitgewerkt worden door een erkend MER-deskundige, Lucht, deeldomein geur. Dit zal het geval zijn bij bvb. intensieve veeteeltbedrijven, slachthuizen, …


  • No labels