Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Welkom bij MercatorNet

MercatorNet is een samenwerkingsverband dat openstaat voor alle entiteiten binnen het Beleidsdomein Omgeving. De actieve leden zijn momenteel Agentschap Natuur en Bos (ANB), Agentschap Onroerend Erfgoed (OE), Departement Omgeving (dOMG), de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en het Vlaams Energie- en Klimaatagentschape (VEKA). Samen stellen zij data van het Beleidsdomein Omgeving ter beschikking voor gebruik door burgers, overheid, en de private sector. De MercatorNet diensten zijn deels publiek toegankelijk deels beveiligd en worden afgenomen in tal van Web Apps van de Vlaamse Overheid, de Gemeenten en externe dienstverleners.

MercatorNet biedt de volgende dienstverlening:

 • begeleiden bij het publiceren en metadateren van data;
 • begeleiding bij het inregelen van de beheersprocessen voor referentiedata (bvb codelijsten);
 • publicatie van geografische data met bijhorende metadata en web-diensten;
 • publicatie van niet-geografische data met bijhorende metadata en web-diensten;
 • publicatie van codelijsten (zoals codelijst chemische stoffen);
 • publicatie van linked data (bijvoorbeeld DSI, IMJV);
 • opzetten van beveiligde en niet-beveiligde web services;
 • intake van datasets van derde partijen in de vorm van beveiligde web services voor intern gebruik (bv. analyse en de productie van afgeleide dataproducten).

MercatorNet maakt deel uit van de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI). Dit betekent onder meer dat wijzigingen aan onze metadata dagelijks doorstromen naar Datavindplaats.
Nieuws

Blogberichten
max5Paneel
borderColor#000000
borderWidth2
titleMercatorNet voor gebruikers

MercatorNet data gebruiken op je computer?

Onderliggende pagina's
alltrue
pageVoor gebruikersPaneel
borderColor#000000
borderWidth2
titleMercatorNet voor databeheerders

Data publiceren bij MercatorNet?

Onderliggende pagina's
depth2
pageVoor databeheerders
first3Paneel
borderColor#000000
borderWidth2
titleMercatorNet voor ontwikkelaars

MercatorNet data integreren in je applicatie?

Onderliggende pagina's
alltrue
pagemerc:Voor ontwikkelaarsPaneel
borderStylesolid
titleAlgemeen contact

Nog vragen?

Mail naar: MercatorNet@vlaanderen.bePaneel
borderStylesolid
titleAlgemene informatie

Onderliggende pagina's
depth2