Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Welkom

...

Deze website wil alle GIS-gebruikers en databeheerders van het MercatorNet-samenwerkingsverband maximaal ondersteunen.

In bovenstaande tabbladen kan je meer informatie terugvinden over de ontsloten datalagen binnen het knooppunt MercatorNet, hoe deze data te gebruiken en hoe deze te ontsluiten.

op MercatorNet

MercatorNet is een samenwerkingsverband tussen Agentschap Natuur en Bos (ANB), Agentschap Onroerend Erfgoed (OE), Departement Omgeving (dOMG) en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Samen zorgen zij ervoor dat geografische data van de verschillende partijen, maar ook van het Beleidsdomein Omgeving, ter beschikking gesteld wordt.

MercatorNet valt in de Geografische Data-Infrastructuur Vlaanderen (GDI) en neemt de positie als medio-knooppunt in. Dit betekent onder meer dat wijzigingen aan onze metadata dagelijks doorstromen naar Datavindplaats.
Nieuws

Blogberichten
max5Paneel
borderColor#000000
borderWidth2
titleMercatorNet voor gebruikers

MercatorNet data gebruiken op je computer?

Onderliggende pagina's
alltrue
pageVoor gebruikersPaneel
borderColor#000000
borderWidth2
titleMercatorNet voor databeheerders

Data publiceren bij MercatorNet?

Onderliggende pagina's
depth2
pageVoor databeheerders
first3Paneel
borderColor#000000
borderWidth2
titleMercatorNet voor ontwikkelaars

MercatorNet data integreren in je applicatie?

Onderliggende pagina's
alltrue
pagemerc:Voor ontwikkelaarsPaneel
borderStylesolid
titleAlgemeen contact

Nog vragen?

Mail naar: MercatorNet@vlaanderen.bePaneel
borderStylesolid
titleAlgemene informatie

Onderliggende pagina's
depth2Paneel
borderStylesolid
titleContactgegevens partners MercatorNet

Specifieke vragen voor de partners van MercatorNet?

Coördinator: Jef De Pooter (jef.depooter@vlaanderen.be)


...