Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

1.2   Virtuele bodemanalyse voor een specifiek gebied

 • Stap 1: gebied intekenen of selecteren
  • Variant 'Gebied intekenen'
   • Open de de DOV -verkenner en teken een specifiek gebied in met de rechthoek- of polygoontool Image Added  of de cirkeltool Image Added.
   • Image Added
  • Variant 'Gebied selecteren'
   • Open de de DOV -verkenner en selecteer een specifiek gebied met één van de opties uit de tool 'Selecteer gebied'.
   • Image Modified
    • vb. Selecteer gebied met de optie 'Andere kaartlaag' uit de tool 'Selecteer gebied'
     • Selectie van een specifieke bodempolygoon met bodemtype Aba1 uit de kaartlaag 'Digitale bodemkaart van het Vlaams Gewest: bodemtypes'
      • Image Modified
 • Stap 2: Klik bovenaan op het icoon ‘virtuele bodemanalyse’
  • Het icoon wordt grijs en het pop-upvenster ‘Virtuele bodemanalyse’ opent
 • Stap 3: Voeg in de pop-up eventueel een beschrijving voor je specifiek gebied
 • Stap 4: Klik in de pop-up op de knop ‘Open fiche voor specifiek gebied’
  • Een nieuw tabbladpagina opent zich, namelijk de ‘Fiche virtuele bodemanalyse’
  • In het 'Beschrijving gebied' vind je de ingevoerde beschrijving voor je gebied.
 • Stap 5: Kies een tijdsperiode
 • Stap 6: Vink 1 of meerdere of alle Bodemeigenschappen aan of uit
 • Stap 7: Klik op de knop 'Toon Diepteprofielen'
  • Onder de titel ‘Diepteprofielen’ zie je de respectievelijke High Charts voor het aantal geselecteerde bodemeigenschappen..
  • Iedere grafiek toont de mediaanwaarde en de spreiding (min - max) voor de geselecteerde bodemeigenschappen in jouw geselecteerde gebied (door te hoveren boven de chart krijg je de exacte waarden).
  • In het ‘Chart Context Menu’ rechts naast de titel van elke grafiek heb je 3 opties in het menu om de grafiek te gebruiken.
 • Mogelijke verdere stappen:
  • Om een de geselecteerde bodemeigenschappen aan te passen ga naar stap 6
  • Om een nieuwe gebied te bevragen, sluit het venster 'Virtuele bodemanalyse' en ga naar stap 1
  • Om terug te keren naar de DOV-verkenner, sluit het venster ‘Virtuele bodemanalyse’

...