Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Versie 27 teruggezet

...

Codeblok
languagexml
titlevoorbeeld_style_.sld
linenumberstrue
collapsetrue
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><sld:StyledLayerDescriptor xmlns="http://www.opengis.net/sld" xmlns:sld="http://www.opengis.net/sld" xmlns:gml="http://www.opengis.net/gml" xmlns:ogc="http://www.opengis.net/ogc" version="1.0.0">
<sld:NamedLayer>
 <sld:Name>pf_cv</sld:Name>
 <sld:UserStyle>
  <sld:Name>pf_cv</sld:Name>
  <sld:Title>pf_cv</sld:Title>
  <sld:Abstract>pf_cv</sld:Abstract>
  <sld:FeatureTypeStyle>
   <sld:Name>pf_cv</sld:Name>
   <sld:Rule>
    <sld:Name>pf_cv</sld:Name>
    <sld:Title>controleverslagen inspectie</sld:Title>
    <sld:PointSymbolizer>
     <sld:Graphic>
      <sld:Mark>
       <WellKnownName>square</WellKnownName>
       <sld:Fill>
        <sld:CssParameter name="fill">#cd16b1</sld:CssParameter>
       </sld:Fill>
       <sld:Stroke>
        <sld:CssParameter name="stroke">#0000FF</sld:CssParameter>
        <sld:CssParameter name="stroke-width">1</sld:CssParameter>
       </sld:Stroke>       
      </sld:Mark>
      <sld:Size>12</sld:Size>
     </sld:Graphic>
    </sld:PointSymbolizer>
   </sld:Rule>
<!-- dummy styling rule -->
   <sld:Rule>
    <sld:MaxScaleDenominator>0.0</sld:MaxScaleDenominator>
    <sld:TextSymbolizer>
     <sld:Label>
      <ogc:PropertyName>uri</ogc:PropertyName>
     </sld:Label>
     <sld:LabelPlacement>
      <sld:PointPlacement>
       <sld:AnchorPoint>
        <sld:AnchorPointX>0.0</sld:AnchorPointX>
        <sld:AnchorPointY>0.5</sld:AnchorPointY>
       </sld:AnchorPoint>
      </sld:PointPlacement>
     </sld:LabelPlacement>
    </sld:TextSymbolizer>
   </sld:Rule>   
  </sld:FeatureTypeStyle>
 </sld:UserStyle>
</sld:NamedLayer>
</sld:StyledLayerDescriptor>

Meer details voor het aanmaken van een SLD voor de GeoServer vind je op:Stabiliteit conventies

Gebruikers van MercatorNet web services moeten kunnen werken met een stabiele interface. Dit betekent dat laagnaam, attribuutnaam, en attribuuttypes best NIET meer wijzigen na publicatie. Indien een wijzging noodzakelijk is kan de impact van een wijziging kan best op voorhand gecommuniceerd en geëvalueerd worden met belangrijke afnemers.

...