Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • In kader van geothermische energieopslag in boorgaten (bodemlussen of BTES, onder discipline 4) zijn boorwerkzaamheden die ondieper zijn dan het dieptecriterium van Rubriek 55.1 ook niet ingedeeld.
    Maar hier hoef je geen attest voor te laten invullen. Op basis van de diepte, de locatie en datum van uitvoering kan nadien nog altijd gecontroleerd worden of de boring wel degelijk niet ingedeeld was bij uitvoering. 
  • Voor grondwaterwinningen voor particulieren is het wel verplicht om een attest te kunnen voorleggen.
    Dit als bewijs voor het boorbedrijf dat bij de aanleg de grondwaterwinning deze niet ingedeeld was. Als de klant later deze winning gebruikt voor andere doeleinden of een overschrijding heeft van de hoeveelheid grondwater die vrijgesteld is, dan is dit de verantwoordelijkheid van de klant, en niet meer van het boorbedrijf.