Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Of je kan een bouwplan, inplantingsplan, … opladen.


Waarschuwing
titleLet op:

Staat hier privacy-gevoelige informatie op, gelieve deze dan te verbergen/doorschrappen of zorg ervoor dat de beveiliging van de bijlage op status ‘voor partners’ staat.

Image Removed Dan

Dan is deze enkel zichtbaar voor de Vlaamse Overheid.  

Image Added