Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Wanneer een boorbedrijf gedurende minstens 2 maanden geen boringen heeft aangeleverd (bvb. door ziekte, defect van de boortoren, geen boormeester, niet-actief in Vlaanderen, ... ),
dient het 
document "Nulmelding" ingevuld bezorgd te worden aan erkenning.boorbedrijf@vmm.be.

...