Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bovenin dit loket kan je inzoomen naar jouw locatie via adres of via XY.
Vervolgens klik je op het punt waar de boring wordt uitgevoerd.
In het informatiepaneel krijg je de hoogte van het maaiveld in mTAW volgens het Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen versie II.

Image Modified