Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Aangezien de boring niet gevat is door de erkenning, is rapportage niet verplicht.
Je moet wel aan bepaalde verplichtingen voldoen in het kader van het bodemdecreet zelf. Meer informatie kan je vinden op de website van OVAM.