Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hoe je de meetnet-punten kan selecteren lees je hier: Op zoek naar de beschikbaarheid van ondiep grondwater via themaloket "Freatisch grondwater"

Zo kan je de data gebruiken om zelf verdere verwerkingen op te doen.

...

3) je kan de data opvragen bij onze DOV-medewerkers

Tip
titleIMJV

ook data die gerapporteerd wordt via het Integrale MilieuJaarVerslag kan je via deze weg opvragen.
meer info:
https://www.vlaanderen.be/integraal-milieujaarverslag-imjv/delen-van-het-imjv/deel-grondwater


Download dan onderstaand Excelbestand via de link "Aanvraag grondwatermetingen", vul de nodige gegevens in, stuur een mail met het bestand als bijlage naar meldpunt@dov.vlaanderen.be en de VMM stuurt je de gevraagde gegevens in Excelformaat op (getest in Excel 2016 - Microsoft Office 365).

...

Geen probleem, je kan de sheet 'Aanvraag' kopiëren en waar nodig aanpassen. Geef elke sheet een passende naam. De VMM stuurt je voor elke sheet de metingen op in een apart Excelbestand met dezelfde naam als de sheet. 

Informatie

TIP: klik op je rechtermuisknop en kies voor 'koppeling opslaan als'
Aanvraag

Handleiding

Voorbeeld van aanvraag

...