Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Wil je verder werken met metingen ? Dan kan je deze ook downloaden.

Table of Contents

1) via de zoekresultaten in de verkenner

Eens je in de DOV-verkenner hebt gevonden over welke meetpunten je informatie wilt hebben,
kan je de peilmetingen en kwaliteitsanalyses ook downloaden in een zip-bestand met csv-files.
Je kan enkel de metingen downloaden waar je de juiste rechten voor hebt, zo zijn bvb. de onttrekkingen niet publiek beschikbaar.

...

Deze kan je openen in Excel en vervolgens kan je verder werken met de cijfers.

Warning

let op: aangezien hier heel veel informatie doorzocht wordt, kan dit een impact hebben op de snelheid waarmee jouw vraag verwerkt wordt.
Beperk je aantal zoekresultaten om vlot te blijven werken.


2) via pydov

DOV ontwikkelde ook een open source package dat machine-toegang geeft tot de publieke DOV data (o.a. peilmetingen, grondwaterstalen en kwaliteitsmetingen, grondwatervergunningen, ...) .

...

Meer info lees je hier: https://www.dov.vlaanderen.be/page/pydov

3) je kan de data opvragen bij onze DOV-medewerkers

Download dan onderstaand Excelbestand via de link "Aanvraag grondwatermetingen", vul de nodige gegevens in, stuur een mail met het bestand als bijlage naar meldpunt@dov.vlaanderen.be en de VMM stuurt je de gevraagde gegevens in Excelformaat op (getest in Excel 2016 - Microsoft Office 365).

...