Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Hoe dat moet, staat in dit filmpje uitgelegd. 
Informatie, werkrelatie of rechten aanpassen
Meer info staat ook op: https://overheid.vlaanderen.be/ict/ict-diensten/praktische-info-voor-lokale-beheerders#hulp-bij-de-basisfunctionaliteiten-van-het-gebruikersbeheer


Loopt er toch iets mis of heb je een vraag, kan je contact opnemen met meldpunt@dov.vlaanderen.be