Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Zoek op wie je lokale beheerder is: 
    Je kan je lokale beheerder terugvinden via Mijn Profiel in de sectie 'Mijn Lokale Beheerders'. Op mijn profiel vind je ook al je andere rechten terug onder 'Mijn gebruikersrechten'.

  2. Neem contact op met je lokale beheerder en vraag hem/haar om jouw rechten voor de eDOV-toepassing te verlengen. 
    Hoe hij dat moet doen lees je hier: Hoe beheer ik als lokale beheerder de rechten van de invoerders van mijn boorbedrijf?

  3. Jouw rechten zullen meteen verlengd worden op het moment dat je lokale beheerder de noodzakelijke stappen onderneemt. Je kan probleemloos verder invoeren.

...