Onderhoud Wegens onderhoudswerkzaamheden zal Confluence donderdag 13 oktober 2022 van 06u00 tot 09u00 onbeschikbaar zijn.
Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Als  luchtverontreiniging een sleuteldiscipline is, moet de discipline in een plan- of project-MER uitgewerkt worden door een erkend MER-deskundige, Lucht, deeldomein luchtverontreiniging. Dit zal meestal nodig zijn voor bvb. energiebedrijven, metaalindustrie, afvalverwerkende bedrijven,… en voor de verkeersgenererende en verkeersdragende plannen en projecten vermeld bij "Luchtverontreiniging door verkeer". 

Wanneer geur relevant is, moet dit uitgewerkt worden door een erkend MER-deskundige, Lucht, deeldomein geur. Dit zal het geval zijn bij bvb. intensieve veeteeltbedrijven, slachthuizen, …