Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Na het klikken op de knop 'Bewaar Bookmark' wordt er een url genereerd waarmee je kan terug keren naar dezelfde instellingen om dit lengteprofiel opnieuw te kunnen maken. Deze url kan gedeeld worden om samen te werken aan een lengteprofiel. De instellingen voor een lengteprofiel (afstanden, maar ook de projectielijn als je dit getekend had) blijven gedurende de volledige sessie in de DOV-Verkenner opgeslagen. Als je in dezelfde sessie een ander lengteprofiel wil maken op een andere locatie dan moeten de opgeslagen waarden overgeschreven worden door de Default waarden, door te klikken op de knop 'Default waarden'.

...