Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • CTE verslag vooronderzoek
  • CTE verslag probleemanalyse


Info

(info) Bij het aanmaken van een nieuwe opdracht met aard = CTE worden 1x 's nachts de opdrachtenlaag met aard = CTE ververst.
Maw. een laag die vandaag wordt aangemaakt, is pas de volgende dag zichtbaar in de CTE-verkenner.
Als bij het testen van de POC een hogere frequentie voor de update nodig is, dan kan dit gemeld worden.

(info) Om een opdracht zichtbaar te maken in de CTE verkenner is een geometrie noodzakelijk.
Opdrachten zonder geometrie, maar met aard = CTE zijn toch niet zichtbaar in de CTE verkenner.

(info) Elke nieuwe opdracht met geometrie kan onmiddellijk worden teruggevonden in de DOV-verkenner in de kaartlaag "opdrachten" waar via geavanceerd zoeken ook gericht kan worden gezocht naar opdrachten met aard CTE onderzoek

Image Added 


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

...

Na 1 nacht wordt deze data toegevoegd aan de CTE verkenner. 

(info) Bij het aanmaken van een nieuwe opdracht met aard = CTE worden 1x 's nachts de opdrachtenlaag met aard = CTE ververst.
Maw. een laag die vandaag wordt aangemaakt, is pas de volgende dag zichtbaar in de CTE-verkenner.
Als bij het testen van de POC een hogere frequentie voor de update nodig is, dan kan dit gemeld worden.

(info) Om een opdracht zichtbaar te maken in de CTE verkenner is een geometrie noodzakelijk.
Opdrachten zonder geometrie, maar met aard = CTE zijn toch niet zichtbaar in de CTE verkenner.

(info) Een nieuwe opdracht en bijhorende geometrie kan ook manueel aangemaakt worden in de fiche van de opdrachten. 

(info) Elke nieuwe opdracht met geometrie kan onmiddellijk worden teruggevonden in de DOV-verkenner in de kaartlaag "opdrachten" waar via geavanceerd zoeken ook gericht kan worden gezocht naar opdrachten met aard CTE onderzoek

Image Removed