Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nadat de opdrachtfiche is opgeslagen (knop rechtsonder), kunnen ook opmerkingen en bijlagen aan de fiche worden toegevoegd.
In het tabblad 'Opmerkingen' en 'Bijlagen' kan je onder het menu 'Acties' kiezen voor 'Nieuwe opmerking toevoegen' of 'Bijlage toevoegen'.
Bij het toevoegen van een bijlage moet een bijlagetype aangeduid worden.
Voor de CTE-verkenner zijn er (voorlopig) 2 types toegevoegd aan de keuzelijst:

  • CTE verslag vooronderzoek
  • CTE verslag probleemanalyse


/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

...