Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

De term 'Opgemeten sondeerlengte' is vervangen door 'Opgemeten lengte'. In dit veld wordt de som van de sondeerstangen geregistreerd.


Figuur 4: Weergave tabblad 'Details'

...