Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • status: De status van de import. Mogelijke waarden zijn
  • NIET_VERWERKT
  • IN_VERWERKING
  • VERWERKT_MET_FOUTEN
  • VERWERKT_ZONDER_FOUTEN
  • VERWERKT_MET_WAARSCHUWINGEN
  • VALIDATIE_MET_FOUTEN
  • VALIDATIE_ZONDER_FOUTEN
  • VALIDATIE_MET_WAARSCHUWINGEN

Fouten en  waarschuwingen zullen ook verduidelijkt worden in 'Message'. Een voorbeeld van een validatiefout is 'Datum datapunt moet binnen datum in gebruik en datum uit gebruik van het instrument liggen.'

Verwijderen van data

Gegevens kunnen ook verwijderd worden van een sensor door een tijdsinterval mee te geven waartussen alle meetwaarden verwijderd worden.

...

Indien gegevens worden opgeladen die al waren toegevoegd, zal bij de upload een validatiefout als antwoord terug komen. Voorbeeld van dergelijke boodschap is 'Meetpunt "2020-09-16T01:00:00.000+02:00" bestaat reeds in de databank voor deze sensor'.

Downloaden van sensordata/meetreeksen

...