Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Vanuit 'Overzicht uitgevoerde boringen' klik je de juiste boring aan.
Kies dan voor Acties > Sondering toevoegen aan boring. De aangeleverde boring en sondering worden automatisch gekoppeld aan dezelfde opdracht.

Vanuit 'DOV Portaal' kies je voor Gegevens toevoegen > Nieuwe sondering.

In beide gevallen start er een wizard op die je door de ingave leidt.

...

Een nieuwe sondering kan op 2 manieren aangemaakt worden. Je maakt een keuze in Stap 1 van de wizard die opstart wanneer je kiest voor 'Nieuwe Sondering'.

  • gegevens importeren via een GEF-bestand: dit is de standaard optie en wordt gebruikt als je over een GEF bestand (Geotechnical Exchange Format for CPT-data) beschikt
  • manuele invoer: deze optie is te gebruiken als je over een verslag beschikt of als de meetresultaten beschikbaar zijn in een spreadsheet formaat (Excel, csv)

...